понеделник , юни 24 2024

Фотогалерии

Устройство за оформяне – точене на режещият ръб (вторичният скос ) на ножът
Профили силиконкарбид  с различна едрина на зърното – Grits  ( 300 , 320 , 400 ,  600 ) за грубо източване
Диамантени точила с различна едрина на зърното – Grits (200 , 300 , 400 ) за грубо източване
Естествени камъни за грубо източване
Естествени камъни за финно източване – Grits :  8000
Естествени камъни за финно източване – Grits : 5000
Естествени камъни за финно източване
Ръчно източване на ножът
Устройство за източване на режещият ръб на ножица
Керамично – диамантено точило и шведска диамантена пластина за грубо точене на ножици